Image

Starfsmannastefna

Markmið Olíudreifingar er að hjá fyrirtækinu starfi hæft og traust starfsfólk sem eflist og styrkist með félaginu. Olíudreifing ehf sækist eftir starfsfólki sem starfar að heilindum og býr yfir þekkingu, samviskusemi og reynslu, en býður jafnframt velkomið til starfa ungt  fólk sem tilbúið er að takast á við krefjandi verkefni fyrir félagið.  Á móti býður Olíudreifing starfsmönnum öruggt starfsumhverfi sem starfar eftir ströngum reglum og fyrirtækið einsetur sér að hafa alltaf  yfir að ráða viðurkennd verkfæri og búnað. Markmið Olíudreifingar er að veita skjóta og góða þjónustu þar sem viðskiptavinurinn er í öndvegi en um leið leggur fyrirtækið metnað sinn í að hlíta í hvívetna þeim kröfum í  umhverfis- og öryggismálum sem fyrirtækið hefur sett sér. 


Starfsánægja og vellíðan
Olíudreifing leggur mikið upp úr starfsánægju, góðum starfsanda og vellíðan starfsmanna á vinnustað.  Áhersla er lögð á opin skoðanaskipti og góða miðlun upplýsinga.  

Starfsmenn eru hvattir til að tjá sig um það sem þeim finnst miður fara á vinnustað.  Allir eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu.  Virðing er lykillinn að samstilltum vinnustað þar sem réttindi og tillitssemi starfsmanna eru í hávegum höfð og hvorki liðnar ógnanir né þvinganir.

Eftir því sem unnt er reynir Olíudreifing að taka tillit til persónulegra aðstæðna starfsmanna.  Það er því krafa Olíudreifingar til allra starfsmanna að þeir sýni hvor öðrum, yfirmönnum jafnt sem undirmönnum , umhverfinu og eignum fyrirtækisins fyllstu virðingu.

Ef þú ert með spurningar, sendu þá tölvupóst á odr@odr.is

Olíudreifing ehf.

 
Hólmaslóð 8-10
101 - Reykjavík
Sími: 550 9900
Netfang: odr@odr.is

Flýtihlekkir

Símanúmer

Aðalnúmer s. 550 9900
Þjónustuborð s: 550 9955 

Bakvaktasímar:
Rafvirkjar s: 860-6917
Vélvirkjar s: 860-6906
Bifvélaverkstæði s: 864-9411

Neyðarnúmer 552 6900

Image


Jafnlaunavottun - Umhverfisvottun
Öryggisvottun - Gæðavottun: Sjá hér: