Markmið Olíudreifingar er að hjá fyrirtækinu starfi hæft og traust starfsfólk sem eflist og styrkist með félaginu. Olíudreifing ehf sækist eftir starfsfólki sem starfar að heilindum og býr yfir þekkingu, samviskusemi og reynslu, en býður jafnframt velkomið til starfa ungt  fólk sem tilbúið er að takast á við krefjandi verkefni fyrir félagið.  Á móti býður Olíudreifing starfsmönnum öruggt starfsumhverfi sem starfar eftir ströngum reglum og fyrirtækið einsetur sér að hafa alltaf  yfir að ráða viðurkennd verkfæri og búnað. Markmið Olíudreifingar er að veita skjóta og góða þjónustu þar sem viðskiptavinurinn er í öndvegi en um leið leggur fyrirtækið metnað sinn í að hlíta í hvívetna þeim kröfum í  umhverfis- og öryggismálum sem fyrirtækið hefur sett sér.

 

1.1 Starfsánægja

Olíudreifing leggur mikið upp úr starfsánægju, góðum starfsanda og vellíðan starfsmanna á vinnustað.  Áhersla er lögð á opin skoðanaskipti og góða miðlun upplýsinga.  Starfsmenn eru hvattir til að tjá sig um það sem þeim finnst miður fara á vinnustað.  Allir eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu.  Virðing er lykillinn að samstilltum vinnustað þar sem réttindi og tillitssemi starfsmanna eru í hávegum höfð og hvorki liðnar ógnanir né þvinganir. Eftir því sem unnt er reynir Olíudreifing að taka tillit til persónulegra aðstæðna starfsmanna.  Það er því krafa Olíudreifingar til allra starfsmanna að þeir sýni hvor öðrum, yfirmönnum jafnt sem undirmönnum , umhverfinu og eignum fyrirtækisins fyllstu virðingu.

 

1.2 Símenntun

Olíudreifing leggur áherslu á að efla hæfni starfsmanna og að þeir nýti hæfileika sína í starfi. Starfsmönnum bjóðast ýmsir möguleikar til fræðslu og starfsþróunar, utan vinnutíma sem innan. Starfsþróun er sameiginlegt verkefni starfsmanna og Olíudreifingar.  Fræðslustarfið á að skila hæfari starfsmönnum og einstaklingum.

 

1.3 Jafnrétti

Starfsmenn eru metnir á eigin forsendum og fyllsta jafnræðis gætt milli starfsmanna.  Öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum sem körlum til boða. Starfsmenn eru hvattir til að kynna sér jafnréttisáætlun Olíudreifingar sem er að finna á heimasíðu félagsins www.odr.is

 

1.4 Kynferðisleg áreitni

Kynferðisleg áreitni hverju nafni sem nefnist líðst ekki hjá Olíudreifingu.  Til kynferðislegrar áreitni telst  t.d.  kynferðisleg umleitan sem ekki er óskað eftir, kynferðislegir brandarar, kynferðislegar dylgjur og ósæmileg tilboð.


1.5 Einelti

Einelti getur birst í mörgum myndum og  gera menn sér ekki alltaf grein fyrir því að þeir séu þátttakendur í þeim leik enda er hann oft saklaus í byrjun samanber stríðni. Ekki þarf að fjölyrða um líðan þess einstaklings sem fyrir einelti verður og eru allir hvattir til að upplýsa um það án tafar ef að þeir telja sig verða fyrir slíku ofbeldi eða eru vitni að því að aðrir eru beittir slíkum órétti.  Einelti verður ekki liðið innan Olíudreifingar enda ofbeldi og refsivert athæfi.Oliudreifing | Holmaslod 8-10 | 101 Reykjavik 
 tel +354 550-9900 | fax: 550-9999 | odr@odr.is

 
Sími:

550 9900

 
Sendu okkur mail:
odr@odr.is